Vprašanja, želje...

Nam želite kaj sporočiti, bi se nam želeli pridružiti, želite, da vam zaplešemo? Izpolnite spodnji obrazec ali pa uporabite eno od ostalih možnosti.

Lahko nas obiščete

Poštar nam pošto dostavi sem

Naš naslov

Bakovci, Partizanska ul. 38
9000 Murska Sobota

Lahko nam telefonirate

Običajno se oglasi predsednik

Samo za nujne primere

GSM: 040/120-480

Lahko nam pišete

Naš elektronski nabiralnik čaka...

To pa je naš e-naslov

info@mazoretke-bakovci.si

Bi nam radi pomagali?

Veseli bomo vaše donacije ali sponzorskih sredstev. Naš TRR pri Delavski hranilnici:
SI56 6100 0001 6638 272.

Imate drugo idejo? Uporabite eno izmed možnosti za kontakt in nam sporočite svoje predloge ali želje.