Vprašanja, želje...

Nam želite kaj sporočiti, bi se nam želeli pridružiti, želite, da vam zaplešemo? Izpolnite spodnji obrazec ali pa uporabite eno od ostalih možnosti.

  Lahko nas obiščete

  Poštar nam pošto dostavi sem

  Naš naslov

  Bakovci, Partizanska ul. 38
  9000 Murska Sobota

  Lahko nam telefonirate

  Običajno se oglasi predsednik

  Samo za nujne primere

  GSM: 040/120-480

  Lahko nam pišete

  Naš elektronski nabiralnik čaka...

  To pa je naš e-naslov

  info@mazoretke-bakovci.si

  Bi nam radi pomagali?

  Veseli bomo vaše donacije ali sponzorskih sredstev. Naš TRR pri Delavski hranilnici:
  SI56 6100 0001 6638 272.

  Imate drugo idejo? Uporabite eno izmed možnosti za kontakt in nam sporočite svoje predloge ali želje.